17.04.2017

Beschikbaarheid recreantenbaan tijdens vrijdagavondcompetitie.

In tegenstelling tot eerdere afspraken dat vanaf 19:00 uur één recreantenbaan in principe beschikbaar is zal dit vanaf 19:30 uur zijn. Dit ivm afstemming trainingensindelingen en na bestuurlijke afweging.

Bij 4 thuisspelende teams zullen dan 6 banen gebruikt mogen worden. Het baanreglement op onze website zal hierop worden aangepast. Dank voor begrip en medewerking