Contact

T.V. De Hoge Wick
Stationsstraat 21 D
6678 AA Oosterhout (Gld)
tel. Clubhuis: 0481-353511
info@dehogewick.nl
-------------------------------
Leden login
-------------------------------01.07.2018

Leden Enquête TV de Hoge Wick

Leden Enquête TV de Hoge Wick

 

Beste Hoge Wickers,

Begin dit jaar is de werkgroep “Missie & Visie” van start gegaan met als doel een “Missie en Visieplan” vast te stellen voor onze tennisvereniging.

De werkgroep is benieuwd naar jouw mening. Wat vind jij als lid (of als ouder van) de komende jaren belangrijk voor onze tennisvereniging? Om dit te achterhalen heeft de werkgroep een leden enquête opgesteld.

Klik hier om de enquête in te vullen en denk mee over de toekomst van onze tennisvereniging.

Op donderdagavond 30 augustus a.s. lichten we graag de resultaten van deze enquête toe in ons clubhuis om 20:30 uur. Noteer deze datum dus vast in je agenda!  Vervolgens zal een plan worden uitgewerkt om ter goedkeuring aan de ledenvergadering voor te leggen.  

Tennissen meer leden binnen je gezin? Dan is het verzoek deze enquête het liefst voor iedereen in te vullen. Het invullen zal max 10 minuten duren per enquête.

Alleen een hoge respons leidt tot een succesvolle enquête. Laat je mening dus horen!

Vast dank voor je reactie.

Mede namens de werkgroep en het bestuur,

Met sportieve groet,

Bram Hautvast

Voorzitter TV de Hoge Wick