Corona

Natuurlijk heeft Corona (Covid-19) ook voor De Hoge Wick grote impact. Op deze pagina en in bijgevoegde documenten kan je terugvinden hoe onze richtlijnen/regelgeving eruit ziet.

Corona Update 28 november:

De nieuwste coronamaatregelen die afgelopen vrijdag bekendgemaakt zijn hebben opnieuw invloed op de beoefening van de mooie tennissport op onze club. Onderstaande geldt tenminste tot en met zondag 19 december.

Tot 17.00 uur blijft het toegestaan om – mits de anderhalve metermaatregel in acht genomen wordt – gebruik te maken van onze banen. Dit geldt voor vrij tennis, trainingen en eventuele competities. Ook clubhuis, terras en sanitair zijn toegankelijk, mits ook hier de anderhalve metermaatregel gerespecteerd wordt (vaste zitplaatsen in het clubhuis). Leden in de leeftijd van 18 jaar en ouder dienen wel in het bezit te zijn van een geldig coronatoegangsbewijs. Publiek is niet toegestaan.

Na 17.00 uur zal het hele sportpark gesloten zijn. De verlichting zal na dit tijdstip uitgeschakeld worden en online afhangen is niet mogelijk. Helaas zal ook de winteravondcompetitie de komende weken stilliggen.

De RSC meldt wel dat het mogelijk is om nog tot 22 december inhaalwedstrijden uit de eerste zeven speelronden van de wintercompetitie door te geven als partijen overdag of in het weekend worden ingehaald. Wellicht kan er nog een promotie worden afgedwongen of een degradatie vermeden. Er dient uiteraard wel volgens de regels gespeeld te worden. Uitslagen kunnen gemaild worden: [email protected] . Na 22 december wordt de eindstand opgemaakt.

Onze trainers denken op het ogenblik na om eventueel trainingen te geven binnen de toegestane tijden. Of, op welke tijdstippen en zo ja, in welke vorm, zal door hen binnen de bestaande app-groepen gecommuniceerd worden.

Wij beseffen dat bovenstaande opnieuw begrip en flexibiliteit vraagt van jullie. Nogmaals onze complimenten over hoe alle steeds veranderende maatregelen unaniem door jullie zijn opgevolgd. Mochten er de komende dagen nog ontwikkelingen of veranderingen in de maatregelen zijn, dan houden wij jullie uiteraard op de hoogte.

Corona Update 25 september:

Vanaf 25 september vervalt de 1.5 meterregel, maar er gelden nog wel enkele voorwaarden om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zo is voor het gebruik maken van de horeca een coronatoegangsbewijs nodig, ook op sportlocaties. Dit geldt alleen binnen, want het kabinet heeft de maatregelen voor de horeca buiten wat versoepeld. Voor de sport zijn enkele uitzonderingen gemaakt voor niet-horeca gerelateerd gebruik van het clubhuis of de sportkantine. In november bekijkt het kabinet de situatie opnieuw en bepaalt dan welke maatregelen nog nodig zijn. 

Concreet betekent dit:

  • Voor gasten die binnen in het clubhuis zitten en een hapje/drankje nuttigen, zowel staand als zittend is een coronatoegangsbewijs nodig. De check hoeft niet gelijk bij de ingang gedaan te worden, maar mag ook gedaan worden als de persoon in het horecagedeelte plaatsneemt. 
  • Bij het afhalen van drankjes/hapjes in het clubhuis of aan de bar en het nuttigen daarvan op het terras of langs de baan is een coronatoegangsbewijs niet nodig. 
  • Toegang tot toiletten en kleedkamers is mogelijk zonder coronatoegangsbewijs.

Corona Update per 26 juni:

Laten we de regels die er vanaf 26 juin zijn nog even onder de loep nemen:
- Buiten de tennisbaan geldt voor iedereen de 1,5 meter afstand (behalve voor kinderen tot en met 17 jaar)
- Op het terras, de banken, eventueel eigen gecreëerde zitplaatsen en in de kantine geldt dat iedereen een vaste zit- of staplaats heeft
- De registratie- en gezondheidscheck blijft verplicht.

DIT LAATSTE BETEKENT DAT er weer registratielijsten beschikbaar zijn waarop je je naam en
telefoonnummer en/of emailadres vermeldt (registreren is niet nodig als je bijvoorbeeld een baan hebt afgehangen of je hebt aangemeld voor een activiteit waardoor je automatisch al geregistreerd bent) EN dat je niet naar de tennisbaan komt als je coronagerelateerde klachten hebt.

Corona Update per 7 juni:

Met ingang van 7 juni zullen de versoepelingen ook bij TV De Hoge Wick tot een aantal aanpassingen leiden. Vooral op terrein van kantine/terras/clubhuis.

Concreet betekent dit:

- Toiletten en kleedkamers zijn weer toegankelijk; de paslezer achterdeur hal is weer actief waardoor leden weer toegang hebben;
- Lampen van de banen worden weer handmatig via de hal achter bediend; wij vragen onze leden om de lampen zelf aan- en uit te doen;
- De kantine gaat open voor trainende leden op dat moment of leden die hebben afgehangen of aangemeld voor grabbel/competitie;
- Drank en eten nuttigen kan alleen op terras, niet binnen, 1 persoon bestelt en haalt af met een max van 5 leden exclusief barmedewerker binnen in clubhuis.

Gelet op terrasgrootte houden we maximaal 40 personen aan.

De laatste bestelling kan 21.30 worden gedaan/geleverd. Niet later, de bar/kantine wordt 22:00 gesloten;
- Overige maatregelen, zie website, blijven van kracht naar verwachting nog een aantal weken; Verplicht digitaal afhangen via de clubapp blijft gelden als ook aanmelden grabbel, eveneens is publiek niet toegestaan.

Bij de jeugdcompetities die per 13 juni hervat mogen coordinatoren/aanvoerders en ouders rijdend naar uitwedstrijden wel aanwezig zijn.

De aanvoerders van de jeugdcompetitieteams ontvangen nog nadere info vanuit de jeugdcommissie. De verwachting is dat bij een volgende soepeling 90% weer terugkeer is naar het " oude normaal".

We hopen en verwachten eind van de maand hierover opnieuw te communiceren of zoveel eerder indien mogelijk. Tot slot: de jeugdcompetitie wordt vanaf 13 juni hervat tot en met 11 juli; dit betekent op zondagen minder ruimte voor vrij spelen deze periode in de ochtend en een groot deel van de middag. 

Corona Update per 19 mei:

In onderstaande bijlage, Informatie mbt versoepelingen 19 mei 2021 def.pdf, staan alle details.

Corona Update per 28 april:

In verband met het afschaffen van de avondklok kan vanaf woensdag 28 april voorlopig elke dag tot 23:00 worden getennist d.m.v. verplicht digitaal afhangen. De baanverlichting zal automatisch om 23:00 uitgaan. Verder verandert er niets en blijven de geldende maatregelen van kracht.

Corona Update per 31 maart:

Vanaf woensdag 31 maart zal de avondklok vanaf 22:00 ingaan.
Dat betekent dat vanaf die dag digitaal afgehangen kan worden tot 21:45 in plaats van tot 20:45 wat we nu gewend zijn.
Hiervoor zal het afhangbord worden aangepast. 

De verlichting gaat dagelijks vanwege de zomertijd later aan en zal om 22:00 automatisch uitgaan.

De trainingen van 21:00 gaan vanaf 31 maart zoveel mogelijk door tot 21:45 tenzij per trainingsgroep, in overleg met trainer, een tijdelijk alternatief moment gekozen wordt.

Corona Update per 16 maart:

Ook leden vanaf 27 jaar morgen weer dubbelen. Dit was al voor alle leden tot 27 jaar mogelijk tot aan heden.
Voorwaarde daarbij is wel dat zij 1,5 meter afstand houden en de groepsgrootte mag niet meer dan 4 mensen zijn. Houd daar dus nog even
rekening mee op en buiten de banen.
Dit betekent voor de seniorentrainingen dat deze met ingang van dinsdag 16 maart weer op 1 baan in plaats van 2 banen zullen plaatsvinden met 4 spelers. Het digitale afhangbord wordt hiervoor aangepast waardoor leden weer meer ruimte hebben om te kunnen afhangen doordeweeks.

Met deze nieuwe versoepeling is het - onder voorwaarde van goedkeuring door de gemeente - ook
weer mogelijk om kleinschalige evenementen te gaan organiseren zoals de grabbelavond op
maandag en de grabbel voor Senior Plusleden op maandag en vrijdag.
We verwachten dat we dit in april weer gaan organiseren.

Corona Update per 3 maart:

Jeugdleden en jongeren tot en met 26 jaar mogen ook met elkaar dubbelen. Gezinsleden mogen ook dubbelen ongeacht leeftijd, als ze maar tot hetzelfde huishouden behoren.

Verder geldt voor de overige leeftijdsgroepen nog altijd de restrictie tot alleen het spelen van enkelspel en de overige eerder aangegeven maatregelen.

Corona Update per 23 januari 2021

Zoals bij een ieder bekend zal zijn, hebben we per 23 januari een nieuwe richtlijn te volgen; namelijk die van de avondklok! Ook de Hoge Wick ontkomt er niet aan. Dit betekent dat het laatste  speelmoment vanaf deze datum die van het tijdstip van 20.00 uur tot 20:45 is.

Verlichting bij de banen

De lichten zullen ’s avonds automatisch om 21.00 uur uitgaan en we verzoeken iedereen om na dit tijdstip niet meer aanwezig te zijn op de vereniging.

Verzoek aan alle leden om tijdens de coronapandemie niet zelf buiten aan de verlichting te komen, want dan vervallen de automatisch ingestelde tijden en hebben leden de volgende dag geen verlichting. Het kan nu soms voorkomen dat lampen onnodig aanstaan zonder dat er gespeeld wordt, maar hiermee zorgen we er wel voor dat iedereen altijd licht heeft zodra dat nodig is.

Gevolgen voor trainingen en vrije banen

Vanwege deze nieuwe richtlijn zijn er enkele verschuivingen noodzakelijk voor de trainingen. De trainers hebben dit met de bewuste trainingsgroepen afgestemd. Voor overige leden betekent dit dat er overdag wat meer banen bezet zullen zijn met trainingsgroepen. Maar er zijn nog volop mogelijkheden voor vrij tennissen. Dus profiteer daar van en kom met je maatje naar de tennisbaan!

Nog even de belangrijkste regels ter herinnering

1) Er mag alleen vrij gespeeld worden door het digitaal afhangen van een baan voor het spelen van een enkelspel. Er mag niet gedubbeld worden, helaas ook niet door gezinsleden.
2) Er zijn geen bezoekers toegestaan op ons tennispark, niet tijdens trainingen en niet tijdens het vrij spelen. Na je training of afhangtijd verzoeken we je om het park zo snel mogelijk weer te verlaten.
3) Het clubhuis is gesloten en slechts voor zeer uitzonderlijke gevallen toegankelijk voor de daartoe bevoegde personen.

Deze informatie is ook beschikbaar op deze website onder het onderdeel “Corona” in de menubalk.

We hopen dat alle maatregelen die worden genomen snel zullen bijdragen aan een virusvrije wereld zodat we snel weer kunnen genieten van alles wat de tennissport ons te bieden heeft.

Met sportieve groet,

Bestuur TV De Hoge Wick

Corona Update per 15 december

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen worden de maatregelen in de strijd tegen Corona opnieuw aangescherpt tot en met 18 januari 2021, met ingang vanaf vandaag.

Voor jeugd levert dit geen aanpassingen op ten opzichte van de huidige insteek voor vrij spelen en trainingen.
Voor senioren verandert er tijdelijk wel iets namelijk:
1) Trainingen senioren mag met 4 personen echter twee personen per baan
2) Vrij spelen senioren mag middels afhangen echter alleen enkel, geen dubbel
 
Voor de trainingen willen we als bestuur de continuïteit faciliteren door voor seniorengroepen opnieuw tijdelijk 2 banen beschikbaar te stellen per groep in plaats van 1 baan.
 
We hebben gezien dat de op dit moment bekende losse baanreserveringen zoveel mogelijk in stand kunnen blijven hiermee. Zijn dit dubbels bij senioren dan kan en mag dit dus tijdelijk niet meer; wel kan een enkel worden gespeeld in onderling overleg op dat moment; de baanreservering blijft dan ook staan. Zie je ervan af dan verzoeken wij je de baanreservering te annuleren zodat andere leden kunnen reserveren.

Helaas zal een (gelukkig) relatief gering aantal reeds geboekte baanreserveringen geannuleerd moeten worden als gevolg van extra banen voor trainingen. Wij vragen onze leden begrip hiervoor.
 
Betreffende leden ontvangen per email automatisch bericht van deze annulering.
 
Het digitaal afhanghangbord is tijdelijk dichtgezet om de wijzigingen door te voeren. Inmiddels kan er weer afgehangen worden. 
Wij zullen deze informatie ook delen op onze website.
 
Tot slot, blijf gezond en laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in deze bijzondere tijden.
 
Met sportieve groet
Bestuur TV De Hoge Wick
 

Corona Update per 19 november: dubbelen en trainen met 4 per baan mag weer! (NIET MEER VAN TOEPASSING)

We gaan per 19 november weer terug naar de maatregelen van 13 oktober.
En dat betekent dat de meeste leden weer wat vaker de baan op kunnen, omdat er weer gedubbeld mag worden.
Nog even een paar korte aandachtspunten:
- De maximale groepsgrootte bij trainingen is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar
(exclusief de trainer)
- Dubbelen mag met 4 personen van 18 jaar en ouder in 2 vaste koppels van 2 personen; houd
altijd 1,5 meter afstand tot het andere koppel en met je medespeler
- Clubhuis, douches en kleedkamers zijn gesloten
- Hang thuis digitaal een baan af
- Publiek is niet toegestaan, dus ouders mogen niet blijven kijken bij hun kinderen

Het nieuwe Hoge Wick Corona Protocol, per 14/10 22.00u, is hieronder als PDF te vinden.

We respecteren het besluit van de overheid om sportwedstrijden niet meer toe te staan. Onze gezondheid staat voorop en we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. 

Meer informatie over de nieuwe maatregelen en de adviezen van de KNLTB/NOC*NSF kun je hier nalezen. Aanvullende richtlijnen zijn hier te vinden. Mogelijk dat er nog aanvullingen komen indien de noodverordening van de regio Gelderland-Zuid wordt aangepast.

Met sportieve groet,

Het bestuur van TV De Hoge Wick

Corona Registratielijst De Hoge Wick.pdf Corona Update De Hoge Wick per 14 oktober.pdf Corona richtlijnen per 23 januari 2021.pdf Informatie mbt versoepelingen 19 mei 2021 def.pdf