Vrijwilligers en Antea actief aan de slag met de banen

11 maart 2023

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering spraken bestuur en leden hun bezorgdheid uit over de kwaliteit en bespeelbaarheid van de nieuwe banen. Besloten werd om de komende tijd extra in te zetten op onderhoud en daar is meteen afgelopen week mee begonnen.

Alle banen zijn door de parkcommissie geveegd en geborsteld. Aannemer Antea is verder een onderzoek gestart en gaat na of onvolkomenheden tijdens de uitvoering zijn opgetreden. Het bestuur ontvangt aankomende week een terugkoppeling.

Verder geeft Antea aan dat door extra vegen de bespeelbaarheid zal verbeteren. In overleg met de parkcommissie is hiervoor een plan uitgewerkt. Hier wordt ook vanaf komende week invulling aan gegeven. Een aantal leden wordt daarbij actief benaderd om hierbij te helpen. 

Nieuwscategorieën