Baanreglement

Regels rondom baanbezetting

Op de banen van De Hoge Wick worden voor jeugd en senioren talrijke en diverse activiteiten georganiseerd zoals interne en KNLTB-competities, toernooien en trainingen. Wij doen er alles aan om ook tijdens dit soort activiteiten een of meerdere recreantenbanen voor ‘vrij tennis’ te vrij te houden. Door het beperkte aantal banen zal dit echter niet altijd het geval zijn en daarom zijn de volgende regels opgesteld:

*Als er tijdens de competitie vier teams thuisspelen, dan hebben zij op dat moment alle banen ter beschikking en is er geen recreanten- of trainingsbaan vrij

*Bij toernooien en clubactiviteiten wordt het aantal banen bepaald door het aantal deelnemers. Ruim op tijd zullen competitie- of toernooileiding, trainers en de verantwoordelijke voor de baanbezetting de stand van zaken aangaande de baanbezetting moeten communiceren naar de leden. Het streven is om zo veel mogelijk één baan vrij te houden voor recreanten

*Als alle banen in gebruik zijn en er geen recreantenbaan maar overschiet, dan dient dit zo snel mogelijk op de website en via social media gecommuniceerd te worden. Hierbij wordt ook de eigen verantwoordelijkheid van de leden aangesproken. Kijk even op de website – er is hier sowieso een duidelijke activiteitenagenda te vinden - of er evenementen bezig zijn en bij twijfel: gewoon bellen naar het clubhuis

Uitzonderingen zijn er als er bijvoorbeeld door (weers)omstandigheden activiteiten dreigen uit te lopen, bijvoorbeeld op finaledagen. In dat geval zullen alle banen nodig zijn.

Baanbezetting rondom tennistrainingen

*In de avonduren zijn vanaf 20.00 uur maximaal twee banen voor training beschikbaar

*Tijdens de zomerwoensdagavondcompetitie en de wintervrijdagavondcompetitie zijn er vanaf 19.00 uur géén banen voor training beschikbaar als er 4 of meer teams thuisspelen. Als er 3 teams thuis spelen is er maximaal één baan beschikbaar voor training en is er geen recreantenbaan beschikbaar. Er zouden anders te weinig avonden zijn om de lescyclus te volmaken of seniorentraining te faciliteren

*Bij 4 trainingsdeelnemers hangt de trainer één baan af en bij 6 tot 8 trainingsdeelnemers zijn dit twee banen

Baanbezetting tijdens Landelijk voorjaarscompetitie op vrijdag

Beschikbaarheid recreantenbaan:

In tegenstelling tot eerdere afspraken dat vanaf 19:00 uur één recreantenbaan in principe beschikbaar is zal dit vanaf 19:30 uur zijn. Dit ivm afstemming trainingensindelingen en na bestuurlijke afweging.

Bij 4 thuisspelende teams zullen dan 6 banen gebruikt mogen worden. Het baanreglement op onze website zal hierop worden aangepast. Dank voor begrip en medewerking.

 

Versie: April 2017

Sleutelkluis-instructie.jpg