Lid worden

Lid worden en ledenadministratie

Open hieronder het inschrijfformulier om lid te worden van De Hoge Wick. Na het invullen en inleveren wordt de aanvraag zo spoedig mogelijk verwerkt. De ledenadministratie zal zorg dragen voor de aanmelding bij de KNLTB.

Het tennisseizoen bij de Hoge Wick loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij inschrijving gedurende het seizoen wordt een korting gegeven gebaseerd op het aantal resterende kwartalen van het seizoen.

Inleveren van pasfoto's (voorzien van naam), inschrijfformulieren, schriftelijke afmeldingen etc. kan in het laatje van de ledenadministratie in de kantine of in de brievenbus aan de buitenkant van het clubhuis (t.a.v. de ledenadministratie).

De tennistrainingen zijn uitbesteed aan de organisatie House of Tennis (zie Training/Les op deze website). Om tennistraining te volgen en gebruik te kunnen maken van de tennisbanen van de Hoge Wick dient u ALTIJD eerst lid te worden van TV De Hoge Wick.

Adreswijzigingen:
Stuur hiervoor een email naar [email protected] met naam en nieuwe adres. U krijgt per mail een bevestiging zodra de wijziging verwerkt is.

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen:
Stuur een email naar [email protected] U krijgt per email een bevestiging zodra de opzegging verwerkt is! Let op: in verband met aangescherpte regels door de KNLTB is afmelden, schriftelijk of per e-mail, slechts mogelijk tot en met 31 december.

Nieuwe pasfoto op het KNLTB pasje:
Het is mogelijk om een nieuwe pasfoto voor de KNLTB ledenpas door te geven. Deze wordt bij het aanmaken van de ledenpasjes voor het volgende jaar gebruikt. Lever hiervoor een pasfoto (analoog of digitaal) aan bij de ledenadministratie onder vermelding van naam en KNLTB-nummer.

Digitale pasfoto’s:
Het is al enige tijd mogelijk om digitale pasfoto's in te leveren voor op de tennispas. Deze foto's moeten wel aan de eisen van een echte pasfoto voldoen. Verder dient het een JPG-bestand te zijn, met een breedte/hoogte verhouding van 3 bij 4, resolutie minstens 300 x 400. 

Contributie en contributie-inning 2018

De contributiebedragen zijn licht aangepast aan de hand van de jaarlijkse indexering. In alle gevallen betekent dit een geringe stijging van 1 of 2 euro ten opzichte van 2017. 

Senioren € 146,00
Studenten € 97,00
Jeugdleden B (10 t/m 17 jaar) € 78,00
Jeugdleden A € 57,00

Inactieve leden € 27,00
Competitieleden jeugd B € 29,00
Competitieleden senioren € 56,00
Verlate opzegging € 26,00

BETALING: d.m.v. SEPA MACHTIGING of IDEAL door KNLTB.Collect. 

Na inschrijving of in geval van prolongatie van het abonnement ontvangt u per e-mail via KNLTB.collect een factuur welke u zelf via IDEAL dient betalen of deze wordt na uw akkoord middels automatische incasso geïncasseerd door KLNTB.collect. Mocht u een maand na facturatie van de contributie zelf geen actie ondernemen tot betaling dan houdt TV De Hoge Wick zich het recht voor om de automatische incasso door KNLTB.Collect uit te laten voeren. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Inschrijfformulier 2018 v2.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

0481 353511

T.V. De Hoge Wick

Stationsstraat 21 /D
6678 AA Oosterhout (Gld)