Lid worden

Lid worden en ledenadministratie

Meld je aan via de Lid worden? knop bovenaan de pagina om lid te worden van De Hoge Wick. Na het invullen en inleveren wordt de aanvraag zo spoedig mogelijk verwerkt. De ledenadministratie zal zorg dragen voor de aanmelding bij de KNLTB.

Het tennisseizoen bij de Hoge Wick loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij inschrijving gedurende het seizoen wordt een korting gegeven gebaseerd op het aantal resterende maanden van het seizoen.

Inleveren van pasfoto's (voorzien van naam), inschrijfformulieren, schriftelijke afmeldingen etc. kan in het laatje van de ledenadministratie in de kantine of in de brievenbus aan de buitenkant van het clubhuis (t.a.v. de ledenadministratie).

De tennistrainingen zijn uitbesteed aan de organisatie House of Tennis (zie Training/Les op deze website). Om tennistraining te volgen en gebruik te kunnen maken van de tennisbanen van de Hoge Wick dient u ALTIJD eerst lid te worden van TV De Hoge Wick.

Adreswijzigingen:
Stuur hiervoor een email naar [email protected] met naam en nieuwe adres. U krijgt per mail een bevestiging zodra de wijziging verwerkt is.

Wilt u uw lidmaatschap beëindigen:
Stuur een email naar [email protected] U krijgt per email een bevestiging zodra de opzegging verwerkt is! Let op: in verband met aangescherpte regels door de KNLTB is afmelden, schriftelijk of per e-mail, slechts mogelijk tot en met 31 december.

Nieuwe pasfoto op het KNLTB pasje:
Het is mogelijk om een nieuwe pasfoto voor de KNLTB ledenpas door te geven. Deze wordt bij het aanmaken van de ledenpasjes voor het volgende jaar gebruikt. Lever hiervoor een pasfoto (analoog of digitaal) aan bij de ledenadministratie onder vermelding van naam en KNLTB-nummer.

Digitale pasfoto’s:
Het is al enige tijd mogelijk om digitale pasfoto's in te leveren voor op de tennispas. Deze foto's moeten wel aan de eisen van een echte pasfoto voldoen. Verder dient het een JPG-bestand te zijn, met een breedte/hoogte verhouding van 3 bij 4, resolutie minstens 300 x 400. 

Contributie en contributie-inning 2022

Senioren € 156,00
Studenten € 104,00
Jeugdleden B (10 t/m 17 jaar) € 83,00
Jeugdleden A  (jonger dan 10 jaar) € 61,00
Steunende leden € 30,00

BETALING: d.m.v. SEPA MACHTIGING door TV De Hoge Wick.
Na inschrijving ontvangt u per e-mail via KNLTB.collect een factuur welke middels automatische incasso geïncasseerd wordt door TV De Hoge Wick (Het incassant ID is NL15ZZZ401452100000 t.n.v. TV De Hoge Wick). In geval van jaarcontributie zal de factuur in 1 of 2 termijnen geïncasseerd worden per eind februari en per eind april. Voor leden die gedurende het kalenderjaar lid worden zal de factuur in 1 termijn geïncasseerd worden. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 
__________________________________________________________