Lid worden

Personal information

1/2 Algemeen
2/2 Overig
Velden met * zijn verplichte velden.
 
Contributie 2021:
  • Jeugd, geboren 01-01-2012 of later € 59,00
  • Jeugd, geboren 01-01-2004 t/m 31-12-2011 € 81,00
  • Studerenden, onder overlegging van (copy)studentenkaart € 101,00
  • Volwassenen (geboren vóór 2004) € 152,00
Inschrijving zal geverifiëerd worden bij ouder/verzorger (via email), indien minderjarig.
 
Pasfoto
Graag een recente pasfoto. Breedteverhouding 3x4, met een minimum resolutie van  300x400. 
 
Ben je niet in de gelegenheid een pasfoto te uploaden, dan kan je deze inleveren in de brievenbus van ons clubhuis of opsturen naar onze ledenadministratie (met vermelding van je naam uiteraard):
Robin van der Hoeven, Oosterhoutsestraat 49, 6678 PE, Oosterhout
 
Bondsnummer/Speelsterkte
Heb je eerder getennist en weet je je oude bondsnummer/speelsterkte nog. Vul deze gegevens dan in.
 
BETALING d.m.v. SEPA MACHTIGING aan TV De Hoge Wick. 
Na inschrijving ontvangt u per e-mail van [email protected] een factuur welke middels automatische incasso geïncasseerd wordt door TV De Hoge Wick (Het incassant ID is NL15ZZZ401452100000 t.n.v. TV De Hoge Wick). In geval van jaarcontributie zal de factuur in 2 gelijke termijnen geïncasseerd worden per eind februari en per eind april. Voor leden die gedurende het kalenderjaar lid worden zal de factuur in 1 termijn geïncasseerd worden. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 
Opzegging van het lidmaatschap: 
Uitsluitend schriftelijk vóór 1 januari bij [email protected] 
 
Ook als u stopt met het volgen van tennislessen bij House of Tennis en niet meer recreatief wilt tennissen dient u uw lidmaatschap bij de Hoge Wick per e-mail (voor 31 december) op te zeggen. Bij opzegging na 1 januari wordt de contributie van het gehele seizoen in rekening gebracht.
 
Privacy
Alle gegevens die hier worden opgegeven, zullen volgens de richtlijnen van onze privacyverklaring worden bewaard.