Jeugdbeleid

"Sporten is belangrijk"!

Een veelgehoorde kreet. Zeker in tijden als deze waarin het steeds moeilijker is jeugd aan sport te
binden. Sport verbindt en verbroedert, verlegt je grenzen en zorgt voor sociale verbindingen.

Toen ik in 2017 begon als bestuurslid Jeugd bekroop mij als snel de vraag waar TV De Hoge Wick
voor staat en waarom als het om jeugdtennis gaat. Die vraag kreeg ik steeds vaker ook terug van
ouders van jeugdleden. Op dit moment hebben we binnen onze club een relatief grote jeugdgroep
tussen 12-17 jaar.
Met de vorming van een deels nieuw bestuur in 2018 is een Missie en Visie plan tot stand gekomen
met behulp van raadpleging leden.
Dit is dan ook het juiste moment om een jeugdbeleidsplan op te stellen. Hoe maken we keuzes en wat
willen we bereiken? Waar sluiten we aan op Missie en Visie?
Niet in beton gegoten en zeker geen dik boekwerk. Een jeugdbeleidsplan dat jaarlijks kan worden
bijgesteld.

Dit jeugdbeleidsplan (hieronder te downloaden) is tot stand gekomen met medewerking van onze trainers en Jeugdcommissie (Bas van den Berg, Nicole Molenveld, Leonie Goffree), dank voor jullie kritische bijdragen.

Veel leesplezier en tot ziens op de club!

Bestuur Jeugd TV De Hoge Wick

 

 

Beleidsplan DHW Jeugd 2019-2022 DEF.pdf